Tallinna Käsitöömess Tallinna Lauluväljakul toimub 12. - 14. aprill 2019 / Külastajatele on SISSEPÄÄS ja PARKIMINE TASUTA - Jõulumess toimub 6.-8. detsember 2019

logo

Eeskirjad 2018


 

 

1.  Müügipindade arv on piiratud ja registreerimisel kehtib reegel “ kes ees!”
 

2.  Messil võib kaubelda ainult reg. lehele märgitud toodetega.
 

3.  Tallinna Käsitöömess esitab arve pärast müügikoha kooskõlastust kauplejaga 2-3 kuud enne messi.
 

4.  Kaubelda võib ainult arvel märgitud (numbri ja suurusega) kauplemispinnal, mõõtudest üleminek ei ole lubatud.
 

5.  Arve tuleb tasuda tähtaegselt. Tasumata jätmisel ei kaota registreering auto-maatselt oma kehtivust. Messil mitteosalemisest tuleb korraldajaid teavitada! UUS

 

6.  Oma inventar tuleb eelnevalt korraldajatega kooskõlastada.
 

7.  Messi kordamineku huvides on nõutav müügikoha läbimõeldud kujundus ja müüja riietus.
 

8.  Kauplejatel ei ole õigust enne messi lõppu lahkuda.
 

9.  Messi ajal võib parkida ainult arvel märgitud parklasse, Jalakäiate alale Käsitöömessi toimumisajal sissesõidu keelumärki eiranud ja parkinud auto rattad lukustakse,- trahv kohapeal 25€ või teisaldatakse 35€. UUS
 

10.          Prügi mahajätmine ilma selle eest maksmata keelatud.
 

11.          Eeskirjade rikkuja ja korraldusmeeskonna korralduste eiraja eemaldatakse messilt ja edaspidine koostöö välistatakse.
 

12.          Kaupleja omal soovil messi ajal ümbertõstmise tasu 50UUS
 

13.          Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi.
 

14.          Tallinna Käsitöömess jätab endale õiguse probleemsete kauplejatega käituda vst. messi huvidele.
 

15.          Kauplejal võimaldatakse iga järgmisel messil kaubelda sama koha peal 50% ettemaksu korral (Käsitöömessi poolt eelmise messi ajal esitatud ettemaksu arve alusel järgmisele messile sama kauplemiskoha eest). UUS